Nieuw in Kleef! Theedans in het “Restaurant Schwanenburg”

Nieuw in Kleef! Theedans in het “Restaurant Schwanenburg”

Dat was een advertentie voor het terrascafé.
De restaurateur Adolf Wachtel is nog steeds bekend bij veel burgers, aangezien hij destijds een aantal verschillende gastronomische bedrijven in de Swan City runde.
We betreuren het ten zeerste dat we nu bij sommige lezers verwarring hebben veroorzaakt met deze kop. We wilden geen verwachtingen wekken, maar misschien komt een aspirant-restaurateur met zo’n interessant idee. Zo niet, dan blijft er – zoals altijd – alleen Puppa Schmitz over.

Neu in Kleve! Tanztee im Restaurant Schwanenburg