STADHUIS IN KLEEF

STADHUIS IN KLEEF

Het oude stadhuis in Kleef kan op een bewogen geschiedenis terugblikken.

Oorspronkelijk maakte het gebouw deel uit van het Minoriten klooster voordat het in 1845 werd omgezet in een ziekenhuis [Sint-Antonius Ziekenhuis].

Klever Rathaus am Minoritenplatz

Het stadthuis in Kleef

In 1944 werd het ziekenhuis  door bommen verwoest en na de reconstructie in  1950 tot 1956 als ziekenhuis gebruikt.

De foto (opname: 2013) toont het gebouw, dat nu  als stadhuis wordt gebruikt. Het gebouw wordt, volgens het raadsbesluit van 06.02.2013, gesaneerd voor een forfaitaire vaste prijs van € 11,591 miljoen.

Meer info op de site van de stad Kleef