Ook gebruikt? De grensovergang in Bimmen

Ook gebruikt? De grensovergang in Bimmen

Zou hij nu over willen of is hij blij dat hij aan zijn kant van de grensversperring zit? Je weet het waarschijnlijk niet meer. De jas zou echter groot genoeg zijn om een ​​paar pakjes sigaretten en chocolade mee te smokkelen, wat in die tijd als een kleine misdaad werd beschouwd. Bij nader inzien kan het natuurlijk ook een grensbeambte zijn die verveeld naar de overkant kijkt en naar de spelende kinderen kijkt. 😉

Ook gebruikt? De grensovergang in Bimmen
(Foto getoont door Peter Nengel)