Moeilijk voor te stellen vandaag: toen de Rijn bevroor …

Moeilijk voor te stellen vandaag: toen de Rijn bevroor …

We kunnen letterlijk het gevaar zien dat eerder uit dergelijke ijsmassa’s bestond. De foto werd genomen in Warbeyen in 1929, toen er een bijzonder strenge winter was met zo’n 20 graden onder nul en de Rijn en Waal stil stonden. Mensen konden aan de andere kant van de rivier lopen.
Tegenwoordig gebeurt zoiets niet meer alleen omdat het bevriezen van de Rijn als gevolg van de massa’s industriële chemicaliën en het zeer zware scheepvaartverkeer nauwelijks meer mogelijk is. Klimaatverandering doet de rest. De genoemde rivieren stonden als laatste stil in 1963.

Moeilijk voor te stellen vandaag: toen de Rijn bevroor