Heeft u in de jaren 70 ook deelgenomen aan het wegverkeer in Kleve?

Heeft u in de jaren 70 ook deelgenomen aan het wegverkeer in Kleve?

We kijken naar de Herzogbrücke, die wordt belast door zwaar verkeer. De rode auto rijdt richting Große Straße, waar op dat moment normaal verkeer was. Op de achtergrond rechts zie je nog het populaire verkeerspaviljoen. De fietsers hadden grote problemen om zelfs maar de straat over te steken.
Nou – deze gang van zaken werd al snel enigszins veranderd en eindigde daarmee.

Heeft u in de jaren 70 ook deelgenomen aan het wegverkeer in Kleve?
(Foto: Rainer Killemann)