Gasten en bezoekers per schip naar Kleve?

Gasten en bezoekers per schip naar Kleve?

Een passagiersschip vervoert talloze mensen door de Briensluis naar Kleve. Winkelpotentieel voor Klever-winkels. Helaas is dat lang geleden. Op dit moment komen mensen alleen met bus, auto en trein, als de pandemie het toelaat. Het is nu een slechte tijd.

Gasten en bezoekers per schip naar Kleve?
(Foto: Fritz Getlinger – met dank aan mw Katrin Getlinger-Wessing)