Echt interessant: het waterburcht in de Tiergarten

Echt interessant: het waterburcht in de Tiergarten

Deze kopergravure uit 1749, gemaakt door Simon Fokke naar Jan de Beijer, toont het waterburcht in de dierentuin van Kleve. Prins Johann Moritz gebruikte dit slotgracht als jachthuis. Hij breidde de dierentuin uit door een geul te laten trekken van het einde van het grote amfitheaterkanaal tot de geseling van het waterburcht.

Echt interessant: het waterburcht in de Tiergarten
(Foto: “Klevische Gartenkunst”- Wilhelm A. Diedenhofen)