DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

Welnu – als je het Kleefse stadswapen bekijkt, zoek je tevergeefs naar de  zwaan , hoewel deze traditioneel juist als zodanig  wordt gekenschetst..

In ieder geval is het de naamgever van de Schwanenburg, wat trouwens ook al iets bijzonders is.

Dus laten we genieten van de majestueuze aanblik van deze grote watervogels.  Als wij er een in Kleef zien is hij juist druk bezig is  om voor ons een paar rondjes te zwemmen.

Bovendien willen we hier nog een opmerking van mevrouw Wiltrud Schnütgen plaatsen, die ons het volgende meedeelde:

Het wapenschild van de Zwanenridder is onderdeel van het wapenschild van het district Kleef: acht lelies op het Karbonkelschild. Dit wapen is te zien op de Schwanenburg alsmede op de Hertogcrypte in de Stiftskirche.

schwan

(Foto: Udo Kleinendonk)