De scheepswerffaciliteiten van de Kleefse haven

De scheepswerffaciliteiten van de Kleefse haven

Het schip “Altrip” staat recht voor de “Kleefschen Stoombootreederij” en wordt net gelost. Daarvoor zien we de sleepboot “Lohengrin aus Cleve” en aan de kade veel toeschouwers die op het werk toekijken.
Het was druk in die dagen toen de margarine-economie en de schoenenindustrie in Kleef in volle bloei stonden en het dagelijkse scheeps- en treinverkeer het stadsbeeld vormde.

De scheepswerffaciliteiten van de Kleefse haven
(Met dank aan Klaus Radermacher uit zijn boek “Bad Cleve in Photographien um die Jahrhundertwende”)