NIEUWBOUW IN HET OUDE CENTRUM VAN KLEEF

Ook dit  braakliggende terrein wordt nu bebouwd

opschlag

(© K.Neumann)

Deze foto werd jongstleden april gemaakt en toont het begin van de bouwwerkzaamheden voor de artsenpraktijk aan de Opschlag in Kleef. Opdrachtgever is de bekende Alltours  directeur  Willy Verhuven.

In de tussenliggende tijd werd het hoogste punt van de ruwbouw bereikt en dit officiele moment werd gevierd met het voor de bouwers traditionele ‘pannenbier’ . In het voorjaar van 2013 kunnen de eerste praktijken er hun intrek nemen (Krantenartikel in de WAZ).

ONDERWERELD VAN PARUFAMET

Een Parufamet film heeft niets te maken met reukwater of iets dergelijks, maar Parufamet  bood tussen 1925 en 1927 als gemeenschappelijke filmverhuur onderneming van de film maatschappijen ‘Paramount’, ‘UFA’ en ‘Metro-Goldwyn-Mayer’  onder deze naam de nieuwste stomme films uit Hollywood en Duitsland aan.

Inderdaad, al heel lang geleden!

unterwelt