VITTORIO MAMMARELLA – KONING VAN DE KLEEFSE KERMIS

VITTORIO MAMMARELLA – KONING VAN DE KLEEFSE KERMIS

Hij verloor nooit zijn gevoel voor humor. Net als zijn ondeugende gezichtsuitdrukking die veel Kleefse inwoners zich maar al te goed herinneren toen hij zijn planten en bloemen op de Kleefse kermis aan de man (en vrouw!) bracht.
Vittorio Mammarella, de eigenlijke koning van de Kleefse kermis gedurende enkele decennia, is al meer dan 70 jaar oud en had zijn laatste optreden in 2003, dus al weer 15 jaar geleden.
Toch zal hij altijd herinnerd worden door zijn manier om mensen te bewegen zijn producten te kopen. Als hij bezig was, dan kon je rustig over de kermis slenteren, want alle mensen stonden “vastgekleefd’ aan zijn bloemenwagen en luisterden naar de “brutale” woorden van de kleine Italiaan.
Het was begonnen begin jaren vijftig, toen zijn vader reeds als gastarbeider in Duitsland werkzaam was en zijn zoon liet nakomen.
Hij werkte eerst bij de Opel-fabriek in Bochum aan het toenmalige model Zephyr, tot op een dag een collega hem mee  nam naar de Hamburgse  vismarkt. Daar werd Vittorio enthousiast over de sfeer op de jaarmarkt en observeerde twee Nederlanders die koopjes vanaf een vrachtauto vol met bloemen aanboden.
“Dat kan ik ook” dacht hij op dat moment en zijn business idee was geboren. Maar het was hem ook op het lijf geschreven om op deze wijze te verkopen. Daarom vooraf voor alle imitators: handen af!

Er is maar één Vittorio Mammarella!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(Foto: KLE-Blatt)

Dus je moet het doen zoals  Bravo: Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard!
In zijn eigen woorden, hij had vele na-apers, maar allen moesten opgeven omdat ze in de verste verte niet konden tippen aan het origineel!
Het idee liet hem niet meer los  en hij vroeg zich af hoe hij het project kon beginnen, omdat hij niet de middelen had om direct te starten.
Dus bedacht  hij een ongewoonlijk, maar achteraf succesvol plan, hoe het zou kunnen lukken.

DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

Welnu – als je het Kleefse stadswapen bekijkt, zoek je tevergeefs naar de  zwaan , hoewel deze traditioneel juist als zodanig  wordt gekenschetst..

In ieder geval is het de naamgever van de Schwanenburg, wat trouwens ook al iets bijzonders is.

Dus laten we genieten van de majestueuze aanblik van deze grote watervogels.  Als wij er een in Kleef zien is hij juist druk bezig is  om voor ons een paar rondjes te zwemmen.

Bovendien willen we hier nog een opmerking van mevrouw Wiltrud Schnütgen plaatsen, die ons het volgende meedeelde:

Het wapenschild van de Zwanenridder is onderdeel van het wapenschild van het district Kleef: acht lelies op het Karbonkelschild. Dit wapen is te zien op de Schwanenburg alsmede op de Hertogcrypte in de Stiftskirche.

schwan

(Foto: Udo Kleinendonk)

VERKOOP VAN TWEE HOTELS IN KLEEF

VERKOOP VAN TWEE HOTELS IN KLEEF

Het moet een enorme sensatie geweest zijn toen op 8 Oktober 1892 dit ongelooflijke bericht werd aangekondigd:

hotel-verkauf

Voor al diegenen die problemen hebben met deze oude letters, volgt hier de (vertaalde) tekst van de advertentie:

Zaterdag 8 Oktober 1892, ’s middags om 3 uur zal ondergetekende notaris op last van de eigenaar van het riddergoed, baron von Steengracht-Moyland te ’s Gravenhage, in het Badhotel te Cleve, de hem ook behorende

twee grote hotels

namelijk:

het Badhotel in de diergaarde te Cleve met het Kurhaus en Friedrich-Wilhelms-Bad met een prachtig badhuis, evenals het hotel Styrum met meer dan 2 hectare bouwgrond, tezamen meer dan 100 kamers publiekelijk verkopen

Deze hotels zijn ieder apart te kopen of tezamen, ook zal de boomgaard achter het hotel Styrum, die zeer goed geschikt is voor een complex villa’s, apart voor verkoop aangeboden worden. De waarde van het Bad-Hotel met Friedrich-Wilhelms-Bad is een jaar geleden door de bouwheer Mark Mockel uit Keulen getaxeerd op 246.000 mark en het hotel Styrum op 144.000 mark. Omdat de bezittingen ruim onder de marktprijs worden verkocht, kan de Koper dus goede zaken doen; ook kan de helft van de koopsom als hypotheek blijven bestaan.  Meer informatie verstrekt Baron von Steengracht-Moyland te Moyland nabij Cleve.

Cleve. Schwenzer, notaris

DE HAFENSTRASSE IN KLEEF

DE HAFENSTRASSE IN KLEEF

Sinds de discussies over de ontwikkeling van Minoritenplatz met een nieuw te bouwen winkelcentrum staat ook de Hafenstrasse iets meer in het middelpunt van de belangstelling.

Toen de Minoritenplatz nog niet bestond, opende zich voor de toeschouwer dit prachtige stadgezicht met de stadsmolen, het Tiergarten bos en het iets hoger gelegen hotel Bollinger.

hafenstrasse