DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

DE ZWAAN- HET EMBLEEM VAN KLEEF?

Welnu – als je het Kleefse stadswapen bekijkt, zoek je tevergeefs naar de  zwaan , hoewel deze traditioneel juist als zodanig  wordt gekenschetst..

In ieder geval is het de naamgever van de Schwanenburg, wat trouwens ook al iets bijzonders is.

Dus laten we genieten van de majestueuze aanblik van deze grote watervogels.  Als wij er een in Kleef zien is hij juist druk bezig is  om voor ons een paar rondjes te zwemmen.

Bovendien willen we hier nog een opmerking van mevrouw Wiltrud Schnütgen plaatsen, die ons het volgende meedeelde:

Het wapenschild van de Zwanenridder is onderdeel van het wapenschild van het district Kleef: acht lelies op het Karbonkelschild. Dit wapen is te zien op de Schwanenburg alsmede op de Hertogcrypte in de Stiftskirche.

schwan

(Foto: Udo Kleinendonk)

VERKOOP VAN TWEE HOTELS IN KLEEF

VERKOOP VAN TWEE HOTELS IN KLEEF

Het moet een enorme sensatie geweest zijn toen op 8 Oktober 1892 dit ongelooflijke bericht werd aangekondigd:

hotel-verkauf

Voor al diegenen die problemen hebben met deze oude letters, volgt hier de (vertaalde) tekst van de advertentie:

Zaterdag 8 Oktober 1892, ’s middags om 3 uur zal ondergetekende notaris op last van de eigenaar van het riddergoed, baron von Steengracht-Moyland te ’s Gravenhage, in het Badhotel te Cleve, de hem ook behorende

twee grote hotels

namelijk:

het Badhotel in de diergaarde te Cleve met het Kurhaus en Friedrich-Wilhelms-Bad met een prachtig badhuis, evenals het hotel Styrum met meer dan 2 hectare bouwgrond, tezamen meer dan 100 kamers publiekelijk verkopen

Deze hotels zijn ieder apart te kopen of tezamen, ook zal de boomgaard achter het hotel Styrum, die zeer goed geschikt is voor een complex villa’s, apart voor verkoop aangeboden worden. De waarde van het Bad-Hotel met Friedrich-Wilhelms-Bad is een jaar geleden door de bouwheer Mark Mockel uit Keulen getaxeerd op 246.000 mark en het hotel Styrum op 144.000 mark. Omdat de bezittingen ruim onder de marktprijs worden verkocht, kan de Koper dus goede zaken doen; ook kan de helft van de koopsom als hypotheek blijven bestaan.  Meer informatie verstrekt Baron von Steengracht-Moyland te Moyland nabij Cleve.

Cleve. Schwenzer, notaris

DE HAFENSTRASSE IN KLEEF

DE HAFENSTRASSE IN KLEEF

Sinds de discussies over de ontwikkeling van Minoritenplatz met een nieuw te bouwen winkelcentrum staat ook de Hafenstrasse iets meer in het middelpunt van de belangstelling.

Toen de Minoritenplatz nog niet bestond, opende zich voor de toeschouwer dit prachtige stadgezicht met de stadsmolen, het Tiergarten bos en het iets hoger gelegen hotel Bollinger.

hafenstrasse

GRAF VAN PRINS MAURITS VAN NASSAU TE KLEEF IN DE LOOP DER TIJDEN

GRAF VAN PRINS MAURITS VAN NASSAU TE KLEEF IN DE LOOP DER TIJDEN

Genesteld in het bos aan de voet van de Papenberg in Kleef, nabij Bedburg-Hau ligt het romantische grafmonument van Prins Maurits van Nassau, wiens stoffelijke resten hier echter niet meer rusten. 
Reeds langere tijd geldt het als een dankbaar fotomotief in deze regio.